Referencie

REFERENCIE

VYPRACOVALI SME PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Technická a technologická prevádzka administratívnych budov a objektov s rôznym využitím

01refer
 
Administratívna budova  /  Rodinný dom

03refer
Obchodné centrum  /  Bytový dom

02refer
Administratívno – priemyselná  budova  tlačiarne
Kotolňa  - zdroj tepla 0,5 MW

04refer
Administratívna budova  /  Hotel

Priemyselné objekty

Technologická správa. Celková plocha 20 000 m2, energetické poradenstvo, vyhodnotenie spotrieb, objednávky rezervovanej kapacity a el. práce. Sledovanie účinníka EE. Strojno-technická optimalizácia procesov chladenia, kúrenia, rekuperácie, kongenerácie a trigenerácie.

05refer
Výrobný závod  /  Technológia

Hotelový energetický audit

Audit technickej správy hotela, z pohľadu technologických a energetických zmien,  vedúcich k zníženiu nákladov a zvýšeniu komfortu poskytovaných služieb zákazníkom.

06refer
Hotel  /  Technológia

Zdroj tepla

Technologický audit 28 MW zdroja tepla pre novo – vybudovanú obytnú oblasť . Cieľom auditu bolo posúdiť  funkčnosť,  hospodárnosť prevádzky zdroja, navrhnúť po postupnej dostavbe ďalších obytných blokov dodávku tepla zo zdroja tepla. Etapovité spúšťanie zdroju tepla.

07refer
Samo stojaca budova kotolne  /  Technológia

Prečerpávacie stanice

Cieľom auditu bolo zistiť aktuálny stav prevádzkovania nehnuteľností a technických zariadení za účelom jeho zefektívnenia a optimalizácie súvisiacich nákladov.

08refer
Technológia  /  Vodojem

Výmenníková stanica tepla

spolu s výkonným 1,5 MW plynovým zdrojom

09refer
Zdroj tepla  /  Rozvody tepla

Areál Športu

na ploche viac ako 100 hektárov vykonaný vstupný audit, výpočty potreby tepla a elektrickej energie. Nastavenie rezervovaných kapacít u plynu a EE  u dodávateľov. V areály sa nachádza viac zdrojov tepla (bioplyn, kongenerácie, plynové kotle, tepelné čerpadlá, geotermálne vrty), bola nutná ich priorizácia pri dodávke do jedného rozdeľovača tepla pre celý areál.

10refer
Rozvody  /  Zdroje tepla